Opbygning af en terrasse

Ny terrasse

Når du har planlagt, at der skal laves en ny terrasse med flise belægning, skal man først tænke over hvilke fliser man kan lide. Her er det en god ide at gå ind på Google og finde inspiration. Der findes masser af gallerier med forskellige terrasser.

Stabilitet

Når man skal anlægge en terrasse, er det vigtigt med et solidt underlag, den skulle jo gerne blive der i mange år. Det som terrassen står på kaldes for et fundament, som opbygges af grus og sand. Det bedste resultat får man hvis man bruger 3 forskellige slags sand, det er hvidt sand, og så skal der bruges vasket sand og til sidst grus, det kan bestilles hjem i big bags, som er store poser, der bliver leveret af vognmanden.

Opmåling

Nu skal der måles op, dette gøres med det formål, at man så kan bestille tingene i de mængder som er nødvendige for at få den terrasse som at man ønsker sig. Det er jo også træls hvis man bestiller alt for meget. Man siger at der skal være ca. 35 cm under stenene, 15 cm stabilgrus, 12 cm til afretningsgrus og 3 cm til sand.

Opbygning af lag

Man skal have for tanke at, opbygge sandlagene med en hældning væk fra huset, dette gøres med det formål at vandet løber væk fra huset. Til det nederste lag bruges der vasket sand, også kaldet bundsikrings laget, dette lag har en meget god dræne effekt, som hurtigt leder vandet væk, dette beskytter stenene imod at blevet flyttet ved frostvejr.

Bundsikrings laget

Dette lag skal stamper med en pladevibrator, når dette lag stampes er det vigtigt at gruset er vandet, dette gør at det bliver bedre stampet sammen, husk på at det kun er i dette lag at man vander på gruset, hvis der skal kant blokke omkring terrassen, er det næste punkt i opbygningen, der skal være plads til 10 cm beton under kantstenene, så der skal graves en rende der hvor de skal placeres. Når kantblokkene er støbt fast er er tørret, skal vi til næste punkt i opbygningen.

Stabilgrus

Nu skal der lag stabilgrus på, ålet er at når det er stampet godt er det ca. 12 cm tykt, her bruger du igen en pladevibrator til at sammen trykke gruset. Inden at du går i gang med pladevibratoren, skal du sørge for at laget kan blive plant, dette gøres ved at lægge 2 vandrør i sandet, læg en vaterpas på rørene og få det i vatter, så sætter du et bræt ovenpå rørene, og trækker der overskydende sand af.

Afretningsgrus

Når gruset er plant, udlægges der et lag på 4 cm, med afretningsgrus, som består af vasket sand, her er målet at få en sammenpresset tykkelse på ca. 3 cm, sørg for at laget der er sammen presset, er ca. 1,5 cm. over kantblokkene, grunden til dette er, at når stenene er lagt, vil de synke ca. 1 til 2 cm.

Fliserne

Når fliserne skal lægges er det en god ide at bruge snore, dette gøres for at fugerne imellem fliserne ligger på linje. Sørg for at der er 3 til 5 mm imellem fliserne.

Fuge sand

Når fliserne er lagt og vibreret, skal der fuge sand imellem fliserne, dette gøres ved at feje dagligt på fliserne, til at alle fuger er fyldte med sand, så vibreres der igen, og der vil igen blive steder hvor der skal fuge sand ned, så der fejes igen.

Når terrassen er færdig til brug, er det en god ide, at givet den en flise imprægnering, dette modvirker at der opstår alger og mos på fliserne. Hvis det ikke lykkedes at holde algerne væk, kan man altid bestille en professionel til at lave en algebehandling.